Surovinové Budovy

Zde je seznam a popis surovinových budov na Travianu, které používají všechny národy na Travianu - římané, galové a germáni.

Těžba surovin

Suroviny se těží v okolí vesnice. Pokud se rozšíří důl nebo farma o úroveň, jeho produkce neúměrně rychle stoupá, stejně tak jako cena za rozšíření.

Dřevorubec V lese těží dřevo.
Hliněný důl Staví se na hnědém hlíněném poli, těží hlínu.
Železný důl Buduje se v horách, těží železo.
Obilné pole Na polích se pěstuje obilí. Je potravou vojska. Když dojde, vojsko začne umírat hlady

Zrychlení těžby

Ve městě se můžou stavět různé budovy, které těžbu dolů zvyšují o 5%. Každá úroveň níže uvedených budov zvyšuje těžbu o 5% a může dosáhnout nejvýše páte úrovně. Takže maximum je 25% produkce všech stejných dolů nebo obilných polí.

Pila Zvyšuje produkci dřeva. Potřebuje dřevorubce na úrovni 10 a hlavní budovu na 5. úrovni.
Cihelna Zvyšuje produkci hlíny. Potřebuje hlíněný důl na úrovni 10 a hlavní budovu na 5. úrovni.
Slévárna Zvyšuje produkci železa. Potřebuje železný důl na úrovni 10 a hlavní budovu na 5. úrovni.
Mlýn Zvyšuje produkci obilí. Potřebuje obilné pole na 5. úrovni.
Pekárna Zvyšuje produkci obilí. Potřebuje obilné pole na 10. úrovni. Mlýn a hlavní budovu na 5. úrovni.

Skladiště

Slouží k úschově surovin ve vesnici. Jeho kapacita je od 800 do 80 000. Může tolik uschovat tolik z každé suroviny - dřevo, hlína a železo. Nepočítá se zde obilí, které se sype do sýpky. V případě, že vesnice vyrobí nebo obchodníci či vojáci dovezou více surovin, než je maximální kapacita skladu, suroviny se navždy ze světa Travianu ztratí.

Když se dostaví jeden sklad na maximální 20. úroveň, je možné stavět další sklady.

Sýpka

Sýpka slouží k úschově obilí. Má stejné vlastnosti jako skladiště. Kapacita od 800 do 80 000 obilí. Pokud se vyrobí nebo do vesnice dorazí více obilí, je zbytek navždy ztracen.

Po dostavění na 20. úroveň je možné stavět od začátku další sýpky.

TOPlist
Copyright © 2009-2021, Travick