Vojenské budovy

Zde je seznam a popis vojenských budov na Travianu, které používají všechny národy. Vyjímkou jsou hradby, které zvyšují obranu vesnice.

Městská zeď (římané)

Městská zeď chrání vesnici a zvyšuje obrannou schopnost jednotek ve vesnici. Městskou zeď umí postavit jen Římané. Každá úroveň městské zdi zvyšuje bonus o 3 až 4 procenta. Nejvyšší úroveň dává bonus k obraně 80 %. Ke stavbě zdi není potřeba žádná jiná budova.

Srovnání s galy a germány

Prakticky je římská městská zeď na obranu nejlepší, ovšem méně odolná proti beranidlům, než germánská zemní hráz nebo galská palisáda.

Obsazení senátorem

Městská zeď chrání před obsazení vesnice. Pokud někdo vyšle na vesnici senátora a vesnice má alespoň jednu úroveň zdi, věrnost vesnice nijak neklesne a nepřítel bude muset poslat beranidla aby jí zničil. Může to být dobré hraní o čas.

Zemní hráz (germáni)

Zemní hráz chrání germánské vesnice před útokem a zvyšuje obranu jednotek ve vesnici. Každá nová úroveň zemní hráze zvyšuje bonus germánských jednotek o 2 až 3 procenta. Maximálně 49%. Zničení zemní hráze je mnohem těžší než zničení římské zdi. Také zabrání obsazení senátorem. Nepotřebuje ke stavbě žádné jiné budovy.

Palisáda (galové)

Palisáda chrání galské vesnice před útokem nepřátel. Zvyšuje obranný bonus jednotek ve vesnici o 2 až 4 procenta. Nejvyšší dvacátá úroveň poskytuje bonus 64 procent. Zabraňuje útoku senátorem a nepotřebuje k postavení jiné stavby.


Shromaždiště

Ze shromaždiště se posílají útoky, podpory a loupežné nájezdy. Na výstavbu shromaždiště se nemusí stavět jiná budova.

Katapulty

Čím vyšší úroveň shromaždiště, tím více budov je možné zaměřit katapulty. Na desáté úrovní je možné zaměřit všechny budovy kromě skrýší, kameníka a galských pastí. Na dvacáté úrovní je pak možné s dvaceti katapulty zaměřit dvě budovy najednou.

Útoky a podpra

Bez shromaždiště nejsou vidět útoky vedené proti tvé vesnici. Součástí shromaždiště je i bitevní simulátor kde si jde (i když trochu nepřesně) podívat jak by bitva s určitým počtem vojáků dopadla.

Bitevní simulátor od TravianToolBox poskytuje poněkud přesnější výpočty výsledků bitev s dalšími nastavitelnými možnostmi.


Kasárny

Ke stavbě kasárny jsou potřeba:
shromaždiště úrovně 1
hlavní budova úrovně 3.

V kasárnách se cvičí pomalejší pěší jednotky.


Akademie

Ke stavbě akademie jsou potřeba
kasárny úroveň 3,
hlavní budova úroveň 3.

V akademii se vyvíjí nové druhy jednotek. Ty se pak cvičí v kasárnách, stájích nebo v dílně. Ke zkoumání nových jednotek je potřeba vylepšovat akademii a jiné budovy podle druhu jednotky. Poslední a nejdražší jednotka je senátor / náčelník.

Po výzkoumání všech jednotek je možné akademii sbourat, jednotky je pak možné dál bez omezení vyrábět.


Hrdinský dvůr

Na hrdinském dvoře je možné vycvičit hrdinu. Hrdinský dvůr potřebuje ke stavbě hlavní budovu úrovně 3 a shromažditě úrovně 1.

Hrdina může na úrovni 10, 15 a 20 hrdinského dvora připojit k vesnici jednu oázu. Oáza přidává procenta k příjmu některých surovin produkovaných ve vesnici.

Hrdina může být vycvičen z nějakého vojáka ve vesnici. Čím lepší druh jednotky (nejlépe na koni), tím lepší pak hrdina může být.

Hrdinovi je možné přidávat body k vlastnostem. Zajímavá utilitka pro sledování úrovní hrdiny je Travian Hero Status.


Stáje

Ke stavbě stájí jsou potřeba
kovárna úroveň 3,
akademie úroveň 5.

Ve stájích se cvičí jezdectvo. Na vyšších úrovních stájí a akademie je možné cvičit lepší jednotky. U galů a římanů je zde cvičena i průzkumná jednotka. Jezdectvo je mnohem silnější a rychlejší než pěchota. A také náklady na obilí jsou vyšší, zpravidla 2 až čtyři obilí na jednotku za hodinu.


Zbrojnice

Ke stavbě zbrojnice jsou potřeba
hlavní budova úroveň 3,
akademie úroveň 1.

Zbrojnice zvyšuje obranu všech jednotek vyrobených v dané vesnici. Každá úroveň zbrojnice zvyšuje obranný bonus jednotek o 1,5 procent. Při dvacáté úrovni zbrojnice to dělá 30 procent obranného bonusu. Zbrojnici je možné poté zbourat, bonusy jednotkám zůstanou.


Kovárna

Ke stavbě kovárny jsou potřeba
hlavní budova úroveň 3,
akademie úroveň 3.

Zbrojnice přidává útok všem jednotkám vyrobených ve vesnici. Každá úroveň kovárny přidává jednotce útočný bonus 1,5 procent, maximálně při 20. úrovni 30 procent. Po zbourání kovárny tyto bonusy zůstanou, a to i nově vytvořeným jednotkám.


Pasti

Ke stavbě pastí jsou potřeba
shromaždiště úroveň 1,
jen pro galy.

Galské pasti slouží k uvěznění nepřátelských vojáků kteří zaútočí na vesnici loupeživým útokem. Nepřítel si je pak může vysvobodit normálním útokem. Každý voják osvobozující armády potom může osvobodit maximálně jednoho zajatce.

Když si je útočník normálním útokem zpátky osvobodí, zůstane galskému obránci jen třetina pastí. Pokud zajatce propustí galský obránce sám, zůstane mu přesně polovina pastí. Zajatí vojáci nespotřebovávají obilí vesnice ve které je voják zajat, ale obilí z vesnice odkud byl útok poslán.


Dílna

Ke stavbě dílny jsou potřeba
akademie úroveň 10,
hlavní budova úroveň 5.

V dílně se staví katapulty k bourání staveb a beranidla k ničení zdí, palisád a zemních hrází. Stavba strojů se zrychluje každou úrovní dílen.


Turnajové hřiště

Ke stavbě turnajového hřiště je potřeba shromaždiště úrovně 15.

Na turnajovém hřišti se zlepšuje výdrž vojáků. Prakticky to znamená, že jednotky mají po vzdálenosti 30 čtverečků vyšší rychlost.


Velké kasárny

Ke stavbě velkých kasáren jsou potřeba
kasárny úroveň 20,
jiné než hlavní vesnice.

Ve velkých kasárnách je možné cvičit pozemní jednotky za trojnásobnou cenu. V konečném důsledku je tedy ve dvou budovách možné stavět jednotky najednou, ovšem konečná cena je 2x vyšší.


Velké stáje

Ke stavbě velkých stájí jsou potřeba
stáje úroveň 20,
jiné než hlavní vesnice.

Ve velkých stájích se trénují jezdecké jednotky za 3x vyšší cenu. Je tedy možné ve vesnici stavět jezdectvo ve dvou budovách najednou, ale dohromady to stojí dvakrát více peněz.

TOPlist
Copyright © 2009-2021, Travick