Římské jednotky

Zde je seznam římských jednotek.

Legionář

Legionář je základní jednotka římanů, všestraně vycvičený voják vhodný na všechno, čímž dostávají římané zvláště v rukách začátečníků velkou výhodu. Legionář má mírně problémy ubránit pěšáky, ale v ostatním je pro začátek dobrý.

Pretorián

Když už se konečně postaví akademie a hned po ní zbrojnice, je možné vycvičit defenzivní pretoriány, kteří dobře doplňují legionáře v obraně proti pěší jednotkám.

Nezbední germáni si tak musí najít jinou zábavu. Proti jízdě jsou stejně průměrně špatní jako legionář proti pěchotě. Něco ubrání, ale nevyplatí se to.

Imperián

Když už jde všechno hladce, akademie se rozšíří na pátou úroveň a na kovárně zasychá čerstvá malta, můžou se římané pustit do výzkumů imperiána, základní to útočnou jednotku (a zároveň poslední pěší).

Imperián je rychlejší, silnější v útoku a taky déle samozřejmě trvá jeho vývoj. Pokud ještě nejsou prostředky na jednotky na koni, je imperián naprostá nutnost.

Equites Legáti

Pokud se kovárna vylepší na třetí úroveň, je tu možnost stavby stájí a s první úrovní stájí také Legáti, kteří odhalují stav nepřátelských armád, surovin a vojenských zařízení.

Jestliže tito zvědi zůstanou ve vesnici, nepřítel ji nebude moct prozkoumat bez toho, aniž by ses o tom nedozvěděl, ba co víc, pokud je Legátů ve vesnici více, nemusí se nepříteli vrátit ani jeden zvěd.

Výhody:

  • někteří hráči se pak neodváží na vesnici útočit
  • nepřítel obětuje jednotky pouze za informaci, kterou nakonec stejně nedostane

Equites Imperatoris

Říšské římské lehké jezdectvo. Je poměrně rychlejší, než těžkooděný Equites Cesaris, ovšem ne tak silný. Má nosnost až 100 surovin, takže je vhodný k farmování.

Equites Cesaris

Equites Cesaris je římská těžká jízda. Ke svému vývoji potřebuje stáje na desáté úrovni a akademii na páté úrovni.

Těžká jízda je jednou z nejsilnější jednotek na Travianu. Unese však pouze 70% surovin co Imperatoris a je o podobnou hodnotu pomalejší, než jeho lehčí verze. Navíc má velmi vysokou spotřebu obilí - 4 / hodina. Hodí se na útok, prolomení obrany.

Římanské beranidlo

Římské beranidlo je obléhací jednotka, která potřebuje akademii na úrovni 10 a dílnu. Slouží k ničení nepřátelských hradeb, takže dalším útočným jednotkám sníží ztráty, které jsou způsobené vysokými hradbami.

Beranidla je potřeba poslat s útočným vojskem, protože jinak budou zničena. Bez beranidel se neobejde ani útok se senátorem, protože ve městě nesmí být v době útoku senátorem žádné hradby.

Ohnivý katapult

Ohnivý katapult je jednotka, která během útoku ničí budovy a surovinové doly a pole. Potřebuje akademii na úrovni patnáct a dílnu na 10. úrovni. Přesnost katapultů udává shromaždiště. Čím vyšší je shromaždiště vystavěno, tím přesněji katapulty střílí. Od desáté úrovně je možné zadat na co má katapult střílet (kromě úkrytu). Na 20. úrovni shromaždiště může katapult napadnout dvě budovy najednou.

Stejně jako u beranidel pro hradby se bez něj nejspíše neobejde senátor, protože k jeho úspěšnému útoku nesmí být ve městě také rezidence.

Senátor a osadník

Slouží k zabírání vesnic nepřátel nebo vytváření nových vesnic.

Osadník

Osadník zakládá nové vesnice. Každá nová vesnice potřebuje tři osadníky a 750 surovin každého druhu, které může odnést do nové vesnice na výstavbu budov. Je to poměrně drahá jednotka, takže je třeba jí držet na co nejbezpečnějším nefarmovaném místě.

Senátor

Chlapík, který zabírá vesnice ostatním hráčům. Snižuje věrnost vesnice něco kolem o 20 % a když klesne na nulu, senátor jí posledním útokem zabere. Potřebuje akademii na úrovni 20 a shromaždiště 10. úrovně.

Potřebné budovy pro trénování osadníka nebo senátora:

  • palác 10. úroveň, palác 15. úroveň, palác 15. úroveň
  • rezidence 10. úroveň a 20. úroveň

TOPlist
Copyright © 2009-2021, Travick